© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Adresa:

Telefón:
E- mail:

Starosta obce:


Zástupca starostu:

Poslanci


Kontrolór obce
:

Administratívna pracovníčka
obecného úradu:

Matrikárka:
Kultúrna prac.:
Obec Koškovce, Č. 11, 067 12 Koškovce, okres Humenné

057/ 77 97 128, matričný úrad: 057/ 77 97 349
ocukoskovce@mail.t-com.sk

Ing. Vladimír BABIČ 
starosta.ocukoskovce@gmail.com
Tel.: 0915 916 660


Anton Timák       Poverenie - zastupovanie

Martin Danko
Ing. Juraj Ďurček
Bc. Andrej Ficík
Ing. Michal Gajdoš
Peter Jenčík
Martin Kočan


Dr. Štefan Kirňák
Iveta Kontuľová, tel.
: 0915 960 512

Jenčíková Oľga
Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 16.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 00323179
DIČ: 2021232697
IBAN: SK24 5600 0000 0042 5164 4001
Prima banka a. s. Humenné
Obchodné meno:
Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11
067 12 Koškovce
Výpožičný čas pre obecnú knižnicu:
Pondelok
Streda:

Štvrtok
13.00 - 14.30
10.00 - 11.00 a 13.30 - 16.00
13.00 - 14.30
Zodp.: Miroslava Danková